Grasrot

 

 

Statistikk 2014

Ant. spillere 73

pr.31.12.2014 Kr.23.883.-

 Statistikk 2015

Ant.spillere 71

Pr.31.12.2015 Kr.24.073.-

 Statistikk 2016

Ant. spillere 73

Pr.31.12.2016 Kr.28.222.-

Statestikk 2017

Ant.spillere 73

Pr.13.4.2017 Kr.7654.-

 

Statistikk 2018

Ant. spillere 61

pr.31.12.2014 Kr.38.957,-

VIKTIG INFORMASJON! Må leses av alle som skal på skytebanen! Her er NJFFs råd for hvordan vi skal håndtere aktiviteter i våre foreninger framover.

​​​

Fra og med 7. mai vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes. I denne saken finner dere en veiledning fra NJFF på hvordan dette skal håndteres i praksis. 

Ut over råd og retningslinjer gitt i saken, vil ikke NJFF gå inn med detaljstyring av hvordan foreningene innretter seg, eller godkjenne/ikke godkjenne de risikovurderinger foreningene gjør. Anmodningen fra NJFF er å følge med på evt. endringer i råd fra myndighetene, følg retningslinjene, ikke «strekk strikken» for langt, og avklar med kommune/kommuneoverlege dersom dere er usikre.

Generelle regler 

  • Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.
  • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Skytebaneaktivitet

Følgende retningslinjer gjelder:

1. Det kan avholdes arrangementer med inntil 50 personer. Det skal minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. På riflestandplass skal skyttere plasseres på annenhver skive.
Vilkår:
- det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
- arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 
2. For aktiviteter som ikke er arrangementer med ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede, gjelder maksimalt 5 personer samlet i gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand. Dette gjelder også utendørs.

3. Ikke ta på samme utstyr. Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte foreningsvåpen som deles mellom flere skyttere (Covid-19-forskriften §13 c). Bruk hansker, evt. sørg for desinfisering mellom hver bruker dersom betjeningspaneler brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter.

4. Garderober skal ikke brukes. Det samme vil i stor grad gjelde fellesområder/varmestuer osv. på en skytebane, hvor det ofte vil være vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom de som er til stede.

5. Ingen servering. Kun medbrakt mat/drikke er OK.

6. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 
7. Toaletter skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

8. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.
 
9. Følg reglene. Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til kommunale bestemmelser.​
​​
Personer som ikke kan delta:
  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
  • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
  • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. ​

Du finner utdypende informasjon her: 
Koronarestriksjoner på skytebaner fra 7.mai.docx

Jegerprøvevirksomhet

- Nye jegerprøvekurs kan starte opp, men den praktiske delen, samling fire, kan foreløpig ikke gjennomføres. Dette sier daglig leder i Studieforbundet natur og miljø, Tine Bjonge. Studieforbundet natur og miljø er ansvarlig arrangør av jegerprøvekursene i NJFF. 
- Myndighetene lemper på korona-restriksjonene fra 7. mai. Det betyr at en stor del av kursvirksomheten vår kan gjenopptas. Det gjelder IKKE kurs eller samlinger der deltagerne, eller deltager og lærer, ikke kan holde minst 1 meter avstand til enhver tid. For disse kursene, herunder jegerprøvekurset (samling fire), er situasjonen fortsatt uavklart. Vi ser det derimot som forsvarlig å kunne gjennomføre de teoretiske samlingene på jegerprøvekurset hvis til enhver tid gjellende smittevern-regler overholdes. Vi jobber med å finne løsninger slik at også samling fire kan gjennomføres. Men foreløpig må foreningene som er de tekniske arrangørene, avvente til hvordan vi skal forholde oss til instruksjon som innebærer fysisk én til én kontakt. Når det gjelder bruk av utlånsutstyr kommer det retningslinjer på dette snarlig, sier Bjonge i Studieforbundet natur og miljø.

NJFF støtter opp om Studieforbundet natur og miljø sin avgjørelse og vil understreke at det å instruere nybegynnere i våpenhåndtering på en meters avstand heller ikke oppleves som tilfredsstillende sett i et sikkerhetsperspektiv.
Med bakgrunn i det som står over kan foreninger altså videreføre allerede oppstartede kurs samt starte nye jegerprøvekurs, men avvente med å gjennomføre samling fire. Rekkefølgen på dagene i de tre gjennomføringsalternativene kan endres, slik at det å gjennomføre samling fire til slutt er i henhold til instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet.​

Når det gjelder jegerprøveeksamen er det et kommunalt ansvar å gjennomføre denne. Foreninger som planlegger jegerprøvekurs må derfor ta kontakt med kommunen for å høre om de i dagens situasjon etter gjennomføring av alle samlinger, kan gjennomføre en eksamen på en måte som er innenfor gjeldende regelverk med hensyn til smittevern. ​

Fiskesommer utsettes

NJFF har bestemt at alle Fiskesommerarrrangement og planlagte familieaktiviteter flyttes til etter 1. august. Det vil bli sendt egen informasjon til de foreninger som har søkt om tilskudd. 

Andre aktiviteter i foreningenes regi​

Annen aktivitet i foreningene kan gjennomføres så fremt man klarer å følge de smittevernsregler som gjelder. Her er Helsedirektoratets oversikt​ over hvilke regler som gjelder for kultur- og idrettsarangement.

 

Denne saken oppdateres ved endring i smittevernsregler eller annet som påvirker våre aktiviteter. 

Hver onsdag kl 1800 til 2100 i sommersesongen.
Se kalender for datoer.

​(Ikke terminlistet skyting i juli, se Blaker JFF sin Facebookside for evt. treningskvelder).

​Priser 2020:

​Medlem:  
Serie med skudd og duer  kr               90
Serie kun duer  kr               45
Junior serie med skudd og duer  kr               60
Junior serie duer  kr               30
Klippekort: 5 serier m​ed skudd og duer  kr               450
Junior klippekort  kr               300
Ekstra 25 skudd (til sporting)  kr               60


Ikke medlem:
 
Serie med skudd og duer  kr               110
Serie kun duer  kr               60
​Ekstra 25 skudd (til sporting)  kr               70

 

Vipps: 516949

Velg: «Kjøp og betal» og søk vippsnr. eller

"Blaker jff leirdue"

#516949 BLAKER JEGER OG FISKEFORENING

 

Alle betalende medlemmer i følgende klubber skyter til medlemspris hos oss:

Aurskog JFF

Bjørkelangen JFF

Årets leirduesesong sparkes i gang onsdag den 6. april kl 18.00.

Prisene blir de samme som i fjor.

Vi ønsker alle medlemmer, og ikke-medlemmer velkommen til en ny sesong!

Vel møtt!

Blaker JFF fikk  en skikkelig revansj i årets klubbkamp mot JIL Grorud. I fjor tapte vi betraktelig, Men i år vant vi med komfortabel margin!

Det ble skutt bra på begge lag, men Blaker JFF hadde veldig god og jevn skyting, og vant til slutt med 8 treffs margin.

Begge lag skyter en serie hver, og deretter blir de 5 beste skytterne fra hvert lag plukket ut og lagt sammen til en felles sum på  hvert lag.

Slik var resultatlista etter endt skyting.

Blaker JFF                                        JIL Grorud

Kjetil Roos-Bjerke   25         Tormod Østlie                  24

Per Ivar Engen         24         Thor Arne Høibraaten    23

Arve Hellerud           23         Arild Høibråten                21

Tom Johannessen  23         Jan Ivar Brattbakken       21

Øystein Hoel            23         Trond Randen                  21

 

SUM:                         118                                                   110     

   

Tirsdag 25. august kl 18.00, blir det klubbkamp mellom Blaker JFF og JIL Grorud.

Den første serien som skytes er den tellende, og de 5 beste resultatene fra begge lag telles med i konkurransen, og legges sammen til slutt.

I 2014 ble Blaker slått kraftig av JIL Grorud, så det er viktig at skyttere fra Blaker JFF stiller opp for å sikre oss et godt resultat.

 

Kopirett © 2021 Blaker Jeger og Fiskerforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU General Public License.
 

Besøkende

Vi har 221 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Annonser/Linker