Grasrot

 

 

Statistikk 2014

Ant. spillere 73

pr.31.12.2014 Kr.23.883.-

 Statistikk 2015

Ant.spillere 71

Pr.31.12.2015 Kr.24.073.-

 Statistikk 2016

Ant. spillere 73

Pr.31.12.2016 Kr.28.222.-

Statestikk 2017

Ant.spillere 73

Pr.13.4.2017 Kr.7654.-

 

Statistikk 2018

Ant. spillere 61

pr.31.12.2014 Kr.38.957,-

Det blir frivillighetssentral i SørumEtter en lang prosess er det nå klart at det blir etablert en frivillighetssentral i Sørum, hvor hensikten er å stimulere til mer frivillighet, mangfoldig frivillighet og ikke minst styrke den eksisterende frivilligheten.

Målsettingen med frivillighetssentralen vil være følgende:

  1. Stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger samt legge til rette for å etablere nye lag/foreninger
  2. Yte assistanse, hjelp og støtte til personer i kommunen som har uttrykte behov/ønsker
  3. Stimulere og rekruttere grupper og enkeltpersoner til frivillig innsats

Videre vil Frivillighetssentralen sørge for å etablere møteplasser for aktivitet og være brobygger og finne kompetanse mellom frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner. Frivillighetssentralen blir etablert som en frivillig organisasjon som skal eies av alle lag og foreninger som er registert i Sørum kommune. Enkeltpersoner vil også kunne bli medlemmer. 

I 2010 ble det valgt et interimsstyre med 7 medlemmer, fire fra frivilligheten (fra Idrettsrådet, Kulturforum og Frivillighetstjenesten) samt tre politikere.

Det skal ansettes daglig leder i full stilling. Interimsstyret lyser ut stillingen med søknadsfrist 1. oktober. Sørum kommune og Kulturdepartementet vil garantere for å finansiere lønn til daglig leder og drift av Frivillighetssentralen.   Du finner mer utfyllende informasjon om frivillighetssentralen i nedenstående dokumenter.

Informasjonsbrev
Styreinstruks for Frivillighetssentralen i Sørum
Vedtekter for Frivillighetssentralen i Sørum

Kopirett © 2020 Blaker Jeger og Fiskerforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU General Public License.
 

Besøkende

Vi har 29 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Annonser/Linker